วันคริสต์มาส

Post date: Jan 12, 2015 6:45:35 AM

ด้วยโรงเรียนเสนางคนิคม ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นในวันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งในกิจกรรมนี้มีการประกวดซานต้า- แซนตี้ การประกวดร้องเพลง การประกวดวาดภาพ และการประกวดการจัดทำโครงงานอาหารทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ