วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ

Post date: Jul 31, 2013 9:58:59 AM

๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ คณะครู นักเรียนโรงเรียนเสนางคนิคม ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ รอบ ๆบริเวณโรงเรียน