รองมัธยมพบชาวขาว-คราม

Post date: Jun 19, 2016 4:43:22 AM

เมื่อวันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดร.มัธยม  เรืองแสน    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ได้มาเยี่ยมพบปะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเสนางคนิคม  และได้มีการปลูกต้นพยุง ตามโครงการปลูกต้นไม้คนละต้น