กิจกรรมวันสุนทรภู่

Post date: Sep 18, 2012 10:27:37 AM

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของไทย  โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเช่น การแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การกล่าวสุนทรพจน์ การแต่งงคำประพันธ์ การเล่านิทานเป็นต้น แต่กิจกรรมที่ถือว่าเป็นดาวเด่นของงานคือ การแต่งกายเลียนแบบตัวละคร